Välkommen till
"Som du är i skolan"

Projektet ”Som du är i skolan” är ett internationellt samarbete mellan europeiska länder, med målsättningen att motverka diskriminering, homofobi och transfobi vid skolor över hela EU. ”Som du är i skolan” inbegriper arbete gentemot tre huvudsakliga målgrupper: ideella organisationer för hbt-personer och andra organisationer inom det civila samhället, lärare och ungdomar. Huvudsakligt fokus för projektet är att säkerställa att sådana frågor som mänskliga rättigheter, likabehandling, sexuell och könsmässig mångfald, inkludering och icke-diskriminering finner en väg till skolor och blir använda begrepp bland elever och lärare. Genom att uppmuntra elever och lärare att lära sig mer om diskriminering och likabehandling, såväl som att ta upp homo- och bisexualitet och transfrågor, önskar DIHR främja en inkluderande och icke-diskrimineriande praktik i europeiska skolor och motverka mobbning och trakasserier. Projektet startade 2010 och kommer att pågå fram till slutet av 2012. EU-kommissionen finansierar projektet, som genomförs i samarbete med tio olika organisationer som partner:

  • Danmark: LGBT Danmark
  • Sverige: RFSL
  • Irland: GLEN
  • Polen: KPH – Kampania Przeciw Homofobii
  • Lettland: Mozaika
  • Bulgarien: Bilitis
  • Rumänien: ACCEPT
  • Spanien: FELGTB
  • Portugal: ILGA Portugal
  • Belgien: ILGA Europa

The video cannot be shown at the moment. Please try again later.

En av huvudaktiviteterna i projektet består av formgivning, utveckling och lansering av tre hemsidor: en för varje målgrupp. Varje hemsida är skräddarsydd för att matcha behovet hos varje målgrupp och dess innehåll översätts till språket och anpassas till sammanhanget i varje deltagande land.

Mer: